ورود کاربر
جمعه 4 فروردين 1396

مکان کنونی شما در سایت

مزایده و مناقصه
آگهی مزایده
11 آذر 1395
نویسنده: خبرنگار
دسته: مزایده

آگهی مزایده سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در نظردارد اجازه بهره برداری از 6 عدد تابلوی تبلیغاتی را به شرح و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. 1- یک عدد تابلوی تک نمایه به متراژ 24 متر مربع واقع در رفیوژ میانی چهارراه آپادانا به مدت دو سال 2- ...

اطلاعات بیشتر ...
آگهی مزایده
11 آذر 1395
نویسنده: خبرنگار
دسته: مزایده

آگهی مزایده سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در نظردارداجاره سه باب مغازه به ترتیب واقع در خیابان زینبیه، جنب فرهنگسرای خانه جوان و مغازهای شماره 1و9 واقع در شیخ صدوق جنوبی، زیرگذر کاخ سعادت آباد و همچنین 3 باب کیوسک به آدرس های: الف- خیابان جی، مقابل اداره دارایی، ب- خیابا...

اطلاعات بیشتر ...
اطلاعیه های مهم

مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در نظردارد اجازه بهره برداری از 6 عدد تابلوی تبلیغاتی را به شرح و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. 1- ...

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در نظردارداجاره سه باب مغازه به ترتیب واقع در خیابان زینبیه، جنب فرهنگسرای خانه جوان و مغازهای شماره 1و9 واقع در شیخ صدوق جنوبی، ...

صفحه 1 از 1