ورود کاربر
چهارشنبه 7 تير 1396

مکان کنونی شما در سایت

مزایده و مناقصه
آگهی واگذاری کارگزار...
29 خرداد 1396
نویسنده: خبرنگار
دسته: واگذاری

بسمه تعالی «آگهی واگذاری کارگزاری» شهرداری اصفهان در نظر دارد تعدادی از مراکز تحت پوشش خود اعم از (کتابخانه ها، سالن های مطالعه و فرهنگسراها) را طبق مقررات و ضوابط به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت کارگزاری واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری اصفهان به...

اطلاعات بیشتر ...
اطلاعیه های مهم

مزایده و مناقصه

آگهی واگذاری کارگزاری

بسمه تعالی «آگهی واگذاری کارگزاری» شهرداری اصفهان در نظر دارد تعدادی از مراکز تحت پوشش خود اعم از (کتابخانه ها، سالن های مطالعه و فرهنگسراها) را طبق مقررات و ضوابط به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد ...

صفحه 1 از 1