ورود کاربر
سه شنبه 31 مرداد 1396

مکان کنونی شما در سایت

مزایده و مناقصه
آگهی مزایده
30 مرداد 1396
نویسنده: خبرنگار
دسته: مزایده

آگهی مزایده سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در نظردارد نسبت به انجام مزایده هایی به شرح ذیل اقدام نماید: 1) اجاره تعدادی میز و غرفه واقع در مراکز تحت پوشش سازمان ، محل استقرار پارک بادی واقع در خیابان مسجدعلی، جنب پارک بزرگ خوراسگان و چهار عدد کیوسک تنقلاتی و مطبوعاتی واقع در خیابان پروین ج...

اطلاعات بیشتر ...
اطلاعیه های مهم

مزایده و مناقصه

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در نظردارد نسبت به انجام مزایده هایی به شرح ذیل اقدام نماید: 1) اجاره تعدادی میز و غرفه واقع در مراکز تحت پوشش سازمان ، محل استقرار پارک بادی واقع ...

صفحه 1 از 1