دوشنبه - ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
راه اندازی کتابخانه اختصاصی سینما در اصفهان
در کتابخانه اختصاصی سینما در اصفهان، کتاب های مرجع و کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد حوزه سینما وجود دارد.
بیشتر بخوانید..