دوشنبه - ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
آموزش تکنیک‌های "مهندسی خلاقیت" در خانه جوان
در راستای برگزاری کارگاه "شهر خلاق شهروند خلاق"، کارگاه آموزشی مهندسی خلاقیت با هدف آموزش 40 اصل تریز برای طراحی محصول، شناسایی و تشخیص مسئله برای توسعه کسب و کار مردم در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید..  
خلاقیت در شهر جریان می‌یابد
شهر خلاق جايی است كه هنر و تنوع فرهنگی به دليل اهميت و توانايی خاص آن مورد تشويق قرار می گيرد و افراد می توانند در زندگی روزمره خود از فعاليت های خلاق بهره ببرند. 
بیشتر بخوانید..  
"فوتبال صفحه ای" آخرین بازی سومین دوره مسابقات نون و پنیر و بازی
 سومین دوره از مسابقات نون و پنیر و بازی در هفته آخر به بازی "فوتبال صفحه ای" اختصاص دارد.
بیشتر بخوانید..