چهارشنبه - ۲۶ تیر ۱۳۹۸
ديدار با عبدالحسین جعفری؛ پیشکسوت رسانه و مطبوعات
معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان روز یکشنبه هشتم بهمن ماه با پیشکسوت رسانه و مطبوعات دیدار کرد.
بیشتر بخوانید..  
اعلام حکم انتصاب جدید در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
محمدعیدی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان طی چهار حکم جداگانه، رئیس اداره کتابخانه ها، رئیس اداره هنری، مسئول موزه هنرهای معاصر و مسئول مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان منصوب کرد.
بیشتر بخوانید..  
ديدار با جلال امجد؛ پیشکسوت بسکتبال ایران و اصفهان
معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان روز یکشنبه یکم بهمن ماه با پیشکسوت بسکتبال ایران و اصفهان دیدار کرد.
بیشتر بخوانید..  
بازدید مسئولین شهری از مراکز فرهنگی منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان
معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان به همراه مدیران فرهنگی شهرداری اصفهان از مراکز فرهنگی منطقه 10 شهرداری بازدید به عمل آوردند.
بیشتر بخوانید..  
اعلام حکم انتصاب جدید در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
محمدعیدی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان طی حکمی، حبیب اله ناظریان را به سمت معاون ورزشی و تفریحی این سازمان منصوب کرد.
بیشتر بخوانید..  
اعلام حکم انتصاب جدید در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
محمدعیدی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان طی حکمی، حمید دهقانی را به سمت معاون فرهنگی و هنری این سازمان منصوب کرد.
بیشتر بخوانید..  
ديدار با مریم رحمانی؛ قهرمان بدمینتون پیوند اعضای جهان
معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان روز پنجشنبه هفتم دی ماه با قهرمان بدمینتون پیوند اعضای جهان دیدار کرد.
بیشتر بخوانید..  
اعلام حکم دو انتصاب جدید در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
محمدعیدی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان طی دو حکم جداگانه، محمد مهدی توکلی را به سمت رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی این سازمان و مرتضی رشیدی را به سمت معاون اجتماعی و مشارکت‌های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان منصوب کرد.
بیشتر بخوانید..  
< 1 2 3