پنجشنبه - ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
عبادت رکن مهمی در پرورش فکری و روحی انسان است
خواهر شهید بهشتی، عبادت و به ویژه نماز شب را رکن مهمی در پرورش فکری و روحی انسان دانست.
بیشتر بخوانید..  
زندگی اصفهانی‌ها "کاغذی" می‌شود
اجرای مانور شهری زندگی کاغذی از جمله ویژه‌برنامه‌های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در هفته کتاب و کتابخوانی است.
بیشتر بخوانید..  
افزایش 15درصدی آمار امانت کتاب در نیمه اول سال 97
آمار امانت کتاب و عضویت در کتابخانه‌های شهرداری اصفهان افزایش یافت.
بیشتر بخوانید..