دوشنبه - ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 عکاسی معماری دمِ‌دستی نیست
یک عکاس اصفهانی گفت: عکاسی معماری دم‌دستی نیست چون عکاسان معماری باید نگاه دقیقی داشته باشند و رسالت خاصی بر دوش آنها است.
بیشتر بخوانید..