پنجشنبه - ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
عبادت رکن مهمی در پرورش فکری و روحی انسان است
خواهر شهید بهشتی، عبادت و به ویژه نماز شب را رکن مهمی در پرورش فکری و روحی انسان دانست.
بیشتر بخوانید..