دوشنبه - ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
رسانه؛ اطلاع‌رسان یا جریان‌ساز؟
مدیر مرکز آموزش و پژوهش موسسه همشهری گفت: امروز با رسانه‌های فراوان روبه‌رو هستیم که پیام‌های متکثر برای گروه‌های مخاطب منتشر می‌کنند و در این شرایط، انتظار اینکه تعدد معنا وجود نداشته باشد امری محال است.
بیشتر بخوانید..