جمعه - ۱ شهریور ۱۳۹۸
با برنامه های ادبی قلمستان در کتابخانه مرکزی همراه شوید
بررسی چهاردهه ادبیات فارسی و آیین بزرگداشت "مجلس سرود جمشید" از جمله برنامه های اجرایی در کتابخانه مرکزی است.
بیشتر بخوانید..  
استاد مظاهری جز کتاب به هیچ چیز دلبستگی نداشت
استاد جمشید مظاهری جز کتاب به هیچ چیز دلبستگی نداشت، همواره وقتش را صرف اصفهان شناسی می کرد و به جستجوی حقیقت ها می پرداخت.
بیشتر بخوانید..  
برگزاری مراسم یادبود "در سوگ جمشید" در کتابخانه مرکزی
مراسم یادبود استاد جمشید مظاهری با عنوان" در سوگ جمشید"، چهارم اسفندماه در کتابخانه مرکزی برگزار می شود.
بیشتر بخوانید..  
برپایی سومین نشست ادبی "مدام" با موضوع کمال اسماعیل شاعرِ اصفهان
سلسله نشست‌های تخصصی "مدام" با محوریت کمال اسماعیل شاعرِ اصفهان، در حوضخانه مرکز آفرینش‌های ادبی قلمستان برگزار می‌شود.
بیشتر بخوانید..