سه شنبه - ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
طراحی مدال های اختصاصی اسکواش در جام مولای عرشیان و بانوی قدسیان
رقابت های اسکواش جام مولای عرشیان و بانوی قدسیان در آکادمی اسکواش شهید نصر برگزار و نفرات برتر مشخص شدند.
بیشتر بخوانید..