پنجشنبه - ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
بیان مسائل شهروندی در  مجموعه کتاب های "شهر بخیر"
مجموعه‎ 52 جلدی "شهر بخیر" با تصویرسازی و داستان مسائل شهروندی را مطرح می کند.
بیشتر بخوانید..  
همراه با دانش آموزان در "کلاس شهر"
طرحی با نام "کلاس شهر" ویژه دانش آموزان مقطع اول تا سوم ابتدایی از سوی اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی برگزار می شود.
بیشتر بخوانید..  
برپایی نمایشگاه "جاری خاموش" ویژه هفته فرهنگی آب
برنامه های هفته فرهنگی آب با عنوان "بُنِ رود تا بِن رود" و با شعار ما همه مسئولیم از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در حال برگزاری است.
بیشتر بخوانید..  
برگزاری ویژه برنامه شهری "جشنی برای اصفهان" در پل شهرستان
ویژه برنامه شهری "جشنی برای اصفهان" با محوریت حمل و نقل پاک از 4 تا 6 اردیبهشت در پل شهرستان برگزار می شود.
بیشتر بخوانید..