یکشنبه - ۳ شهریور ۱۳۹۸
  اخبار برگزیده


آموزش اتحاد به کودکان در تئاتر "پیک نیک در میدان جنگ"
 پلان پایانی "شهر فعال شهروند شاد" در میدان امام اصفهان
 

زنان عامل اصلی انتقال فرهنگ مصرف بهینه آب هستند
 


بی اهمیتی به پیرامون عامل تهدید شهرهای بزرگ
 

حراج ۱۲۵ بوم نقاشی هنرمندان اصفهانی به نفع کودکان کار
 

آگهي مزايده

 آگهي مزايده
  متقاضی صرفآ می تواند در یکی از موارد مزایده شرکت نماید.
1. عدم اشتغال متقاضی به مشاغل دولتی، خدماتی، شهرداری ها و سازمانها و شرکتهای وابسته.
2. ارائه سپرده شركت در مزایده بصورت نقدي.
3. منتخب مزایده مکلف به ارائه ضمانت حسن انجام کار ، که می¬بایستی قیل از انعقاد قرارداد نقداً به حساب سازمان واریز شود.
4. دارا بودن حسن شهرت و عدم هرگونه سابقه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر.
5. در صورتيكه برنده مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده وی به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
6. سازمان در رد یک  یا تمام پيشنهادها مختار است.
7. کلیه هزینه های درج آگهی مزایده بر عهده برندگان مزایده می¬باشد.
8. شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط وتکالیف اعلامی از سوی سازمان می¬باشد.
9. بهای پیشنهادی باید ازجهت مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده ودر پاکت لاک ومهر شده تسلیم شود.
10. سایراطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می¬باشد.
 
متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره 4-34487753-031 تماس حاصل نموده و جهت دريافت اسناد مزایده حداکثر تا ساعت13 روز دوشنبه مورخ 28/ 05/1398  به آدرس اصفهان، ميدان قدس، خيابان لاله، مقابل ترمينال باقوشخانه، خيابان طبيب اصفهاني، جنب كميته شهروندي،امور درآمد سازمان و جهت تحويل مدارك حداکثر تا ساعت  13 روز پنج شنبه مورخ 31 / 05 /1398  به آدرس اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه اداري امیر کبیر، دبیرخانه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان مراجعه نمايند.
عضویت در خبرنامه 
 

عضویت در خبرنامه 
 © کلیه حقوق اين پورتال به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تعلق دارد هر گونه کپی برداری بدون مجوز منع قانونی دارد.