يکشنبه, 22 فروردين 1400
  • ساعت : ۱۰:۴۲:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ 
  • کد خبر : ۷۱۱۳
مخابره آخرین اطلاعات زمین با چشم فضایی كوپرنیك
سیاوش ایران پور در برنامه «چشم فضایی کوپرنیک بر روی زمین» اظهار کرد: این برنامه فضایی کوپرنیکوس بزرگترین برنامه مشاهده زمین است که شامل قسمت های مختلف اعم از داده های زمینی، ماهواره ای، اقیانوسی و... می شود. 

این پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان افزود: تمام داده های کوپرنیکوس به صورت رایگان در اختیار پژوهشگران و محققان قرار گرفته است. 
وی با اشاره به اینکه برنامه فضایی کوپرنیکوس مستقیما زیر نظر کمیسیون اتحادیه اروپاست تصریح کرد: به علت اینکه این نهاد ضمانت اجرایی ندارد مسئولیت این پروژه به سازمان فضایی اروپا محول شده است.
وی ادامه داد: برنامه چشم فضایی کوپرنیک بر روی زمین در لبه زمین آخرین پیشرفت تکنیکی و تکنولوژی از مهندسی و علوم بشری بوده که در راستای دیدن دقیق کره زمین به کار گرفته شده است. 
ایران پور به سرویس های اصلی کوپرنیکوس اشاره ای کرد و گفت: پایش جوزمین، اقیانوسها، زمین، تغییرات آب و هوایی، امنیت و اورژانس از بخش های اصلی این پروژه است. 
وی با اشاره به اینکه کوپرنیکوس برای مطالعه زمین در نظر گرفته شده، ادامه داد: با تکیه بر همین پروژه، رصد سایر اجرام آسمانی اعم از سیاره ها و ستاره های دنباله دار استفاده می شود.
این پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان به ماهواره های کوپرنیکوس پرداخت و گفت: ماهواره سنتینل(sentinel) در دسته های شش تایی طراحی شده است. 
وی افزود: ماهواره سنتینل یک (sentinel1) برای پایش زمین و اقیانوس و دریاها مورد استفاده قرار می گیرد. این ماهواره به صورت شبانه روز فعال است چراکه امواج را ارسال و دریافت می کند و حتی قادر است از ابر و آب هم عبور کند. 
ایران پور گفت: آنتن ماهواره سنتینل یک (sentinel1) کج است زیرا امواج قراراست سطوح اطراف را پایش کند و از طریق این آنتن امواج پراکنده را دریافت می کند. 
وی تصریح کرد: با استفاده از ماهواره سنتینل یک (sentinel1) به فرونشست ده سانتی متر در سال در شمال اصفهان می توان پی برد؛ زیرا این ماهواره قادرست رطوبت خاک کشاورزی را نشان دهد. 
این پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان به ماهواره سنتینل دو (sentinel2) هم اشاره ای کرد و ادامه داد: این ماهواره از دو ماهواره قطبی تشکیل شده است و با مادون قرمز کار می کند و اراضی شهری و پوشش های گیاهی را پایش می کند.
وی افزود: با استفاده از ماهواره سنتینل دو (sentinel2) می توان به پدیده جزایر گرمایی که در شهرها و مجتمع های مسکونی ایجاد می شود پی برد و این اطلاعات را در اختیار مدیران قرار داد زیرا این پدیده با محبوس کردن هوا بر سلامت افراد تاثیر می گذارد. 
ایران پور به ماهواره سنتینل سه (sentinel3) هم پرداخت و گفت: این ماهواره برای امور دریایی اعم ازتوپوگرافی، رنگ و دمای اقیانوس کاربرد دارد و حتی می تواند میزان رشد سبزینه ها را بر روی آب دریاها بررسی کند. 
وی اضافه کرد: ماهواره سنتینل چهار (sentinel4) کیفیت هوا را با استفاده از مادون قرمز، اپتیک و ماوراء بنفش پایش می کند.
این پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان گفت: هنوز ماهواره سنتینل پنج (sentinel5) به فضا پرتاپ نشده و قرار است این ماهواره لایه اوزون را بررسی کند. 
وی افزود: ماهواره سنتینل 5 پی(sentinel5p)  هم در سال 2017 به فضا پرتاپ شده است و برای پایش گازهای اتمسفر به کار برده می شود. 
گفتنی است؛ برنامه آنلاین "چشم فضایی کوپرنیک بر روی زمین" از سوی مرکز نجوم ادیب وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.3.0
    V5.7.3.0