سه‌شنبه, 21 مرداد 1399
  • ساعت : ۱۱:۷:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ 
  • کد خبر : ۴۳۸۶
نقد كوبنده تر، زمینه ساز رشد شاعر می شود
هفت شب، هفت شاعر، با عنوان «شعرنیوش» سلسله برنامه های گفتگوی زنده در اینستاگرام بود که با هدف شناخت بیشتر شاعران جوان اصفهان و با اجرای «محمدرضا یزدانپرست» برنامه ریزی شد.

هفتمین شب از سلسله