سه‌شنبه, 21 مرداد 1399
  • ساعت : ۹:۵۲:۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ 
  • کد خبر : ۴۳۷۳
جشنواره جمالزاده اثرات ملی و جهانی دارد
دومین دوره جایزه جمالزاده پس از چند ماه برگزاری شامگاه گذشته 14 تیرماه برگزیدگان خود را در 4 بخش شناخت.

شهردار اصفهان در مراسم اختتامیه جایزه جمالزاده با اشاره به نقش مهم محمدعلی جمالزاده در جریان ادبیات داستانی ایران گفت: هرچقدر ما بتوانیم چنین اشخاصی را با رویدادها پیوند دهیم گام های موثرتری در جهت فرهنگ سازی برداشته ایم.

قدرت اله نوروزی ادامه داد: علاوه بر این موضوع، ما معتقدیم اثر برگزاری چنین جشنواره هایی تنها منحصر به اصفهان نیست و اثرات ملی و جهانی دارد.

وی در ادامه بُعد فرهنگی فعالیت های شهرداری اصفهان را پررنگ ارزیابی کرد و افزود: فکر می کنم شهرداری اصفهان در حوزه فرهنگی از شهرداری های نمونه کشور است، همان طور که در حال حاضر دبیری مباحث فرهنگی کلان شهرها به عهده مجمع کلان شهرهای حوزه فرهنگی شهرداری اصفهان است و دیپلماسی شهری اصفهان تلاش کرده پرقدرت عمل کند و پیوندهای موثری را برای نزدیک شدن به دیگران ایجاد کند.

وی جریان کمک رسانی فرهنگی اصفهان را در سال گذشته و ماه های اخیر به شکلی دیگر ارزیابی و تصریح کرد: در هنگام سیل و بلای طبیعی مثل زلزله در کرمانشاه، خرمشهر و اهواز، حرکت های فرهنگی را با حضور در آن مناطق و کمک رسانی تعریف کردیم.

نوروزی ادامه داد: در سیستان و بلوچستان اما حرکت فرهنگی جدیدی را آغاز کردیم و بنای یک هم پیوندی تازه را در آنجا گذاشتیم،  برای شهر بنت کمک های ویژه ای را در نظر گرفتیم تا در آن بیمارستان و مدرسه و ... بسازیم و دانش آموزانش را آموزش دهیم. علاوه بر اینکه نامه هایی به تهران و شهرهای دیگر نوشتیم و از آنها هم دعوت کردیم چنین هم پیوندی هایی را ایجاد کنند و امیدواریم اصفهان با ترویج و نهادینه کردن این فرهنگ  همدلی و همراهی ایجاد کند.

 جایزه جمالزاده راویت تازه ایران

معاون فرهنگی شهردار اصفهان نیز در آیین اختتامیه دومین جایزه جمالزاده با بیان اینکه امروزه مزیت شهرها به شاخصه های فرهنگی آنهاست؛ گفت: شاید قبل از این گمان بر این بود که شهرداری متکفل امر کالبد شهر است ولی امروزه سه وجه هویت شهری انسان، کالبد و انسان ساخت است.

محمدعیدی افزود: از مزیت نسبی که نه، بلکه مطلق شهرهاست که در جهت توس