سه‌شنبه, 21 مرداد 1399
  • ساعت : ۹:۳۱:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ 
  • کد خبر : ۴۳۶۸
شعر آیینی زبان گویای جامعه است
ششمین شب از هفت شب «شعرنیوش» با حضور «محمدحسین ملکیان»(فراز) و اجرای محمدرضا یزدانپرست به صورت گفتگوی زنده از اینستاگرام مرکز آفرینش های ادبی قلمستان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزار شد.

«محمدحسین ملکیان» در ششمین شعرنیوش از حرم امام رضا(ع) به مناسبت میلاد امام رئوف اظهار داشت: اشعار آیینی و مذهبی شالوده چهار مجموعه شعرم است، چراکه رشد و پرورش در خانواده ای مذهبی و تاثیر پدرم، من را به سرودن شعرهای ارزشی و آیینی ترغیب کرد.

وی افزود: از آنجا که تنها فرزند پسر خانواده بودم، در کنج تنهایی اعتقاداتم را به زبان شعر بیان می کردم.

این شاعر جوان اصفهانی با سرودن شعر رضوی از دارالجواد حرم امام هشتم ادامه داد: شاعر آیینی به باورهایش اعتقاد قلبی دارد و همین پایبندی به اعتقادش در شعر آیینی نمود پیدا می کند.

وی به اشعاری که درباره دفاع مقدس سروده هم اشاره ای داشت و گفت: پدرم جانباز شیمیایی بود و پس از سالها به شهادت رسید؛ از آنجا که در این فضا رشد یافتم، سعی کردم اعتقاداتم را در قالب پرمخاطب شعر بیان کنم.

ملکیان با اشاره به اینکه شاعر باید به مضمون شعری معتقد باشد، گفت: شاعرانگی مهم است و این شاعرانگی با مضمون شعر ارتباط مستقیم دارد.

وی اضافه کرد: برگزاری جشنواره ها و کنگره های آیینی در معرفی شاعر به جامعه نقش دارند و پس از شناخته شدن باید مجالی به شاعران تازه وارد داده شود.

این شاعر اصفهانی به شعرهای سفارشی هم گریزی زد و گفت: هر شعری ماهیت سفارشی دارد چراکه یا توسط احساسات شاعر به شاعر و یا جامعه به شاعر تحمیل می شود و زمانیکه اعتقاد و شاعرانگی در آن سیلان یابد این شعر از اصالت برخوردار خواهد شد.

وی افزود: اگر شاعر معتقد باشد نیازی نیست برای جشنواره ای شعرسفارشی بسراید بلکه از آثاری که بر اساس اعتقاد قلبی از قبل سروده در جشنواره حاضر می شود. 

ملکیان اظهار داشت: اصالت و اعتقاد در شعر می تواند به شاعر هویت ببخشد و شعر آیینی زبان گویای جامعه است.

وی با خوانش شعر «شطرنج» با بن مایه های اعتراض گونه گفت: شاعر آیینی نسبت به اعتراض به وضعیت موجود حساس تر است و با چارچوبی تعیین شده به ش