يکشنبه, 22 فروردين 1400
  • ساعت : ۱۱:۲۹:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ 
  • کد خبر : ۷۱۳۱
معرفی موزه گرمابه علیقلی آقا در ایام نوروز
ویدئوهای معرفی موزه علیقلی آقا در قالب موشن گرافی در ایام نوروز در فضای مجازی منتشر شد.

مدیر موزه گرمابه عليقلی آقا با اعلام این مطلب گفت: حمام عليقلی آقا به همراه مجموعه بناهاي عمومي ديگر شامل مسجد، بازارچه، چهارسو و سرا از دوره صفوي به يادگار باقي مانده و باني اين بناها، عليقلي آقا از درباریان حرم شاه سليمان و شاه سلطان حسين صفوي بوده است.

ملیحه سادات قریشیان اظهار داشت: موزه حمام عليقلي آقا مجموعه اي تاريخي وابسته به سازمان فرهنگي اجتماعی ورزشی شهرداري اصفهان است که از منظر مردم شناختي مي کوشد با حفظ، معرفي و اشاعه دستاوردهاي عناصر انساني در زيست بوم فرهنگي ايران، به بازخواني بن مايه هاي هويت ديني و ملي فرزندان اين گستره، در زمينه معماري و هنرهاي هم بسته اهتمام کند.

وی با اشاره به تهیه ویدئوهای معرفی موزه علیقلی آقا در قالب موشن گرافی و انتشار در ایام نوروز افزود: نمایش  پرتره علیقلی آقا بانی ساخت مسجد و گرمابه علیقلی آقا در اصفهان و کاشی های نقش برجسته سوارکار خرامان در طبیعت، در دو کتیبه مجاور چال حوض این گرمابه از موضوعات این موشن های معرفی موزه است که در فضای مجازی منتشر شد.

وی تصریح کرد: موشن اول، مربوط به تصویر علیقلی آقاست که بر روی کاشی های هفت رنگ مربوط به دوره صفویه کار شده و محل قرارگیری تصویر، دو طرف ورودی قسمت چال حوض است و موشن بعدی مربوط به کاشی های نقش برجسته بوده که تکنیک بسیار قوی دارد و بازمانده دوره صفویه و قاجار است که در امتداد سنت کاشیکاری تک رنگ ، لاجوردی و زرین فام قرار می گیرد.

گفتنی است؛ علاقه مندان برای دریافت ویدئوهای معرفی موزه علیقلی آقا می توانند به آپارات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به نشانی https://www.aparat.com/s.farhangi مراجعه کنند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.3.0
    V5.7.3.0