• ساعت : ۱۱:۳۷:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ 
  • کد خبر : ۷۰۱۸
اجرای طرح آموزشی "بهبود محله" با روش "طب سوزنی شهری"
طرح آموزشی "بهبود محله" با روش "طب سوزنی شهری" در قالب یک کارگاه آموزشی به مدت سه روز برگزار می شود.

مدير منطقه 4 از اجراي طرح «بهبود محله» در سطح منطقه خبر داد وگفت: شهرداری منطقه 4 با 17 محله، دارای فرصت های ویژه کالبدی و انسانی بوده که در همین راستا در نظر دارد با اجرای این طرح پاسخی به پرسش "چگونه می توان شهر بهتری داشت؟" بدهد.
رضا اخوان اظهار داشت: راهکار پیشنهادی اين منطقه در راستای بهره گیری از پتانسیل های انسانی محلات و همراهی کارشناسان است، در این طرح علاوه بر پاسخ به برخی از چالش های کالبدی که از نظر ساکنین برخی موارد به نقطه های بحران منجر شده است، مشارکت کارشناسان را برای حل آن بکار می گیرد.
وی افزود: کارشناسان شهرداری درگام اول، 30 نقطه آسیب خیز را در 17 محله این منطقه با کمک اهالی و با نظر کارشناسی، به عنوان نقطه های هدف اقدام مداخله ای انتخاب کرده اند و در این مسیر پروفایلی از سند توسعه فرهنگی محلات نیز وجود دارد که می تواند در این خصوص یاری گر ما باشد.

وی ادامه داد: این طرح در گام دوم با اعلام فراخوانی جهت برگزاری یک کارگاه آموزشی از کارشناسان جامعه شناسی، هنر، شهرسازی و برنامه ریزی شهری به عنوان تسهیلگردعوت کرده که این کارگاه 29 و30 بهمن و یکم اسفند برگزار می شود.
اخوان تصریح کرد: در مرحله بعد این تسهیلگران به محلات ورود  می کنند و در یک بازه زمانی کوتاه مدت که بین 3 هفته تا 3 ماه خواهد بود برای حل مشکلات با کمک مردم محل به ارائه راهکار می پردازند.
وی در ادامه گفت: الگوی اقدام ما در این طرح به نوعی نزدیک به نظریه "طب سوزنی شهری" است، به این معنا که در بازه زمانی کوتاه، اقدام مداخله ای تعریف و اجرا می شود که می تواند سایر بخش های بافت را به تبع خود تحریک کند و به این اعتبار مجموعه ای از تغییرات را در بافت کالبدی و انسانی محلات ایجاد کند.  
اخوان با اشاره به دستاورد علمی این طرح، اظهار داشت: از ورود تسهیل گری به ادبیات توسعه و شهرسازی و جامعه شناسی شهر در ایران بیش از یک دهه می گذرد و هنوز می توان مدعی عرصه هایی شد که بکر و تجربه نشده باقی مانده است، از این رو در این فرصت تلاش می کنیم به مدلی موجز و کوچک مقیاس از تجربه تسهیل گری دست یابیم که تمرکز آن بر خلاقیت شهری، نوجوانان، آسیب های اجتماعی و کالبدی و مشارکت است. این تجربه مکتوب خواهد شد و در قالب یک اثر علمی نشر می یابد تا این تجربه هم ثبت شود وهم مورد بهره برداری دیگران قرار گیرد.
مدير منطقه 4 در توضیحی در خصوص شیوه اجرایی این برنامه افزود: تاکید عمده ما رویکرد طب سوزنی شهری مبتنی بر اجرای اقدام سریع، کوتاه و تولید حساس سازی است، بر این اساس در راستای تحقق اهداف عنوان شده تلاش می شود، کارگاهی در حدود 6 بخش طراحی شود، در طی کارگاه با حضور 5 استاد صاحب تجربه در زمينه تسهيل گري، شرکت کنندگان، تمرین های کارگاهی برای طراحی، و اجرا و جلب مشارکت اعضای جامعه محلی دریافت خواهند کرد.
اخوان خاطرنشان کرد: این طرح از سوی اداره فرهنگی اجتماعی منطقه 4 شهردای اصفهان از ابتدای اسفند تا پایان اردیبهشت اجرا خواهد شد که ارائه رویکرد عملیاتی در تسهیل گری و توسعه، ارتقاء مشارکت نوجوانان در توسعه شهری، دست یافتن به رویکرد شهری خلاق و ارائه رویکردی متفاوت در حل بحران های مربوط به مناطق بی دفاع شهری از جمله دستاوردهای آن خواهد بود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.3.0
    V5.7.3.0