• ساعت : ۹:۱۴:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ 
  • کد خبر : ۴۲۸۴
تهیه پیوست فرهنگی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان
پیوست فرهنگی فرودگاه شهید بهشتی از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به منظور رفع نیازهای فرهنگی، اجتماعی و گردش پذیرتر شدن این فرودگاه تهیه و تنظیم شد.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: پس از برگزاری جلسه ای با معاونین شهردار اصفهان و دیدار تیم اجرایی به نمایندگی از مدیریت شهری با نمایندگان فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، دستور کار تهیه و تنظیم پیوست فرهنگی فرودگاه شهید بهشتی استان اصفهان از سوی محمد عیدی معاون فرهنگی شهردار اصفهان به مسئولین ابلاغ گردید. 

مرتضی رشیدی اظهار کرد: در همین راستا تیمی 10 نفره شامل اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه فرهنگی و گردشگری مامور شدند در مدت یک ماه این پیوست فرهنگی را آماده کنند.

وی افزود: پنج جلسه کارشناسی با مسئولین فرودگاه استان اصفهان و حدود هفت جلسه بازدید میدانی عملیاتی توسط تیم کارشناسی و دانشگاهی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به منظور تهیه پیوست فرهنگی فرودگاه اصفهان انجام شد.

وی با بیان اینکه پیوست فرهنگی فرودگاه اصفهان مقدمه ای برای آماده سازی پیوست های مراکز فرهنگی گردشگری شهر اصفهان است، تصریح کرد: این پیوست به دروازه طلایی ورودی شهر اصفهان یعنی فرودگاه شهید بهشتی برای گردشگرپذیرتر کردن، زیبایی و رفع نیازهای فرهنگی و اجتماعی کمک می کند که در آینده ای نزدیک رونمایی خواهد شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.3.0
    V5.7.3.0