• ساعت : ۹:۴۰:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ 
  • کد خبر : ۴۲۱۲
ثبت و تدوین "تاریخ شفاهی هیأت های مذهبی اصفهان"
در پروژه "تاریخ شفاهی هیأت های مذهبی" سابقه هیأت های مذهبی که در دوره پهلوی و از دهه 20 به بعد در اصفهان تشکیل شده اند، گردآوری و تدوین می شود.

<p dir="RTL" style="margin: 0in 40px 8pt 0in;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">مسئول امور موزه حمام رهنان در این خصوص گفت: این پروژه در سال گذشته به همت موزه حمام رهنان وابسته به سازمات فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به عنوان مرکز هنرهای آیینی سنتی اصفهان و با همکاری معاونت فرهنگی مناطق 3 و یک شهرداری آغاز به کار کرد.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 40px 8pt 0in;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">به همت موزه حمام رهنان وابسته به سازمات فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به عنوان مرکز هنرهای آیینی سنتی اصفهان و با همکاری معاونت فرهنگی مناطق 3 و یک شهرداری آغاز به کار کرد.<br /> محمد معماریان افزود: در این پروژه هیأت های مذهبی مناطق 1 و 3 که مهمترین بخش های مذهبی شهر اصفهان به شمار می روند انتخاب شدند و تاکنون سه مرحله از این پروژه انجام و تاریخ شفاهی 14 هیأت جمع آوری شده است.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 40px 8pt 0in;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">وی تصریح کرد: تاریخ شفاهی، علمی است که در چند دهه اخیر در دنیا باب شده و به عنوان علمی جدید اطلاعات موجود در خاطر افراد حاضر در آن عصر را به ثبت می رساند. </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 40px 8pt 0in;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">وی اظهار داشت: در این پروژه تلاش کردیم سابقه هیأت های مذهبی را که در دوره پهلوی و از دهه 20 به بعد در اصفهان تشکیل شده اند و آنچه که تاکنون از اسناد و مدارک قابل دسترسی&zwnj; بوده را جمع آوری کنیم.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 8pt;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">وی گفت: سعی شد در این پروژه، هیأت های مذهبی به ترتیب شاخص هایی مانند سابقه تاسیس، اهمیت و عملکرد مهم هیأت در طول سال&zwnj;های گذشته تا به امروز انتخاب و اولویت بندی شوند که این کار توسط یک تیم پژوهشی ماهر و معتبر با مدیریت دکتر مهدی ابوالحسنی ترقی انجام و گزینه ها و افراد شاخص هر هیأت که گذشته آن هیأت را به وضوح به یاد داشتند، انتخاب شدند. </span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 8pt;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">معماریان با بیان اینکه تقریبا از هر هیأت حدود 10 نفر انتخاب شدند، افزود: روند کار به این صورت بود که با این افراد در مکان هیأت مصاحبه هایی انجام شد؛ تمام اطلاعات آنها از زمان تأسیس هیأت تاکنون استخراج و تمام مصاحبه ها به صورت مستند و تصویری با کیفیتی بسیار خوب ضبط شد.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 8pt;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">وی تصریح کرد: پیاده سازی مصاحبه ها انجام شده و در حال تدوین کتاب &quot;تاریخ شفاهی هیأت های مذهبی&quot; هستیم که به یاری خدا با تکمیل مراحل بعدی پروژه می توانیم کتاب جامع &quot; تاریخ شفاهی هیات های مذهبی&quot; را ارائه دهیم.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 8pt;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">مسئول امور موزه حمام رهنان با بیان اینکه این پروژه در ایران بی سابقه بوده، یادآور شد: با توجه به بررسی های صورت گرفته تاکنون هیچ شهری بر روی موضوع تاریخ شفاهی هیأت های مذهبی کار نکرده لذا باید گفت اصفهان در این زمینه پیشرو بوده است.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 8pt;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">معماریان گفت: پیش از انجام این پروژه بر روی طرح تاریخ شفاهی بازار اصفهان کار شد که پروژه ای منحصر بفرد بود؛ این طرح حدود 2 سال پیش توسط موزه عصارخانه شاهی رونمایی شد؛ پروژه تاریخ شفاهی هیأت های مذهبی هم کاری است در مسیر پروژه تاریخ شفاهی اصفهان که بر روی بُعد مذهبی این شهر متمرکز است.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 8pt;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">وی ادامه داد: در پروژه تاریخ شفاهی هیأت های مذهبی اصفهان به موضوعاتی چون پیشینه آنها در زمان قبل از انقلاب، فعالیت های سیاسی و انقلابی هیأت&zwnj;ها و حضور آنها در 8 سال دفاع مقدس و تقدیم شهدای خود به انقلاب پرداخته است.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 8pt;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">وی اظهار داشت: پژوهشگرانی که در حوزه تاریخ شهری و محلی فعالیت می کنند می&zwnj;توانند به این مجموعه دسترسی پیدا کنند تا پژوهش های جدیدی را انجام دهند.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 8pt;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">وی خاطرنشان کرد: ما در این پروژه علاوه بر تاریخ شفاهی هیأت ها، تاریخ شفاهی محله های اصفهان را نیز آورده ایم چراکه هیأت ها به نوعی به محلات وابسته بودند و فعالیت های خود را در محلات شکل می دادند لذا تلاش کردیم نه تنها تاریخ شفاهی هیأت، بلکه تاریخ افراد و بزرگان، خیرین و شهدای آن محلات و تاریخچه محله را از بُعد تاریخ نگاری محلی گردآوری کنیم.</span><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"></span></span></span></span></span></span></p>

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.3.0
    V5.7.3.0