Tuesday, July 7, 2020
  • time : 9:53:22
  • Date : Wed Apr 29, 2020
  • news code : 4216
صید مروارید فیروزه‌ای از دل نصف‌جهان
هفته فرهنگی اصفهان با گرامیداشت روز ملی خلیج فارس از فراز عمارت عالی‌قاپو به پایان رسید.

به گواه تاریخ، شاه عباس اول پس از راندن ازبک ها و عثمانیان از خاک ایران به صرافت پایان دادن به سلطه صد ساله پرتغالی‌ها در خلیج فارس افتاد و امام‌ قلی خان حاکم فارس و یکی از سرداران صفوی را مأمور نبرد با پرتغالی‌ها کرد.

پیروزی‌های امام قلی خان و بازپس‌گیری بندر گمبرون (بندرعباس کنونی)، هرمز و قشم از چنگ امپراطوری پرتغال، نام او و شاه عباس اول را در تاریخ جاودان کرد، در حالی که گویند این فرمان از فراز عمارت عالی‌قاپوی اصفهان صادر شده است.

چند سالی است که اهمیت این واقعه و اثرگذاری آن بر تحولات منطقه و اثر آن بر افول امپراطوری پرتغال باعث شده دهم اردیبهشت ماه با نام روز ملی خلیج فارس اعتبار گیرد و چه اتفاق مبارکی که پایان هفته فرهنگی اصفهان با آغاز روز ملی خلیج فارس قرین شود.

هفته فرهنگی اصفهان که با اجرای 95 عنوان برنامه از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به صورت مجازی از سوم تا نهم اردیبهشت برگزار شد، اختتامیه متفاوتی را تجربه کرد؛ از فراز ایوان عمارت زیبای عالی‌قاپو و در آستانه روز ملی خلیج فارس.

«خلیج فارس سومین خلیج بزرگ جهان از نظر پهنه و اولین خلیج از نظر موقعیت استراتژیک است»؛ محمد عیدی معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان سخنان خود در اختتامیه هفته فرهنگی اصفهان و گرامیداشت روز ملی خیج فارس با عنوان "مروارید فیروزه‌ای" را اینگونه آغاز کرد.

به گفته او، خلیج فارس بر طبق تمام اسناد تاریخی جهان همیشه فارس بود و نقشه‌هایی که از پیش از میلاد در دست ماست موید همین نکته است و نیم‌نگاهی به اسناد تاریخی در کتابخانه‌های بزرگ جهان ما را به این نکته می‌رساند.

عیدی گفت: نقشه جهانِ "آناکسیماندر" در سال ششم پیش از میلاد، نقشه "هکاتئوس" در سال پنجم پیش از میلاد، نقشه "پیترو کوپو" در 1620 میلادی و نقشه جهانی که از سال 1689 برجای مانده است موید نام خلیج فارس است.

او از نامگذاری این خلیج با نامی جعلی از سوی اتحادیه عرب ابراز تأسف کرد و افزود: هیچ مستند تاریخی برای این نام وجود ندارد.

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، خلیج فارس را آبراهه‌ای پرروایت و میراث‌دار تاریخ بشریت خواند که از همین آبراهه بود که سومریان، آکدیان و بابلیان از میان‌رودان به "موهن‌جو دارو" می‌رفتند و در زمان هخامنشیان به فرمان داریوش، ساتراپ‌نشینان یونانی و دریانوردان فنیقی دستور گرفتند که این آبراهه را بهتر بشناسند و ایرانیان در این زمان انطباق کاملی بر خلیج فارس یافتند و اهمیت آن را در شکل‌یابی هویت ایرانی بازشناختند.

او ادامه داد: از آن روز یکی از وظایف بزرگ ایران‌بانان و میراث‌داران ایران، حفظ و حراست از خلیج فارس است. هر کسی در ایران بخواهد نام ایرانی بر خود بنهد و خود را نماینده مردم شریف ایران بداند، پاسداری از خلیج همیشه فارس یکی از ارکان رکین حکومت‌داری در ایران است؛ خلیجی که بخشی از هویت تاریخی ما است و اسناد تاریخی دلالت بر تمام روایت‌های گوناگونی دارد که هم‌پیوند با تاریخ بزرگ ایران است.

اما اختتامیه هفته فرهنگی اصفهان با هنرنمایی روزبه نعمت‌اللهی و گروهش بر فراز عالی‌قاپو ادامه پیدا کرد؛ آنجا که خواند: «گر پاسبان گوید که هِی بر وی بریزم جام می/ دربان اگر دستم کشد من دست دربان بشکنم/ چرخ ار نگردد گِرد دل از بیخ و اصلش برکنم/ گردون اگر دونی کند گردون گردان بشکنم.»

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در بخش دیگری از این برنامه راوی روایت راندن دشمن از پهنه خلیج‌ فارس شد.

محمدی عیدی افزود: پس از قرون متمادی فترت و همچنین استیلای عناصر متخالف بر سرزمین کهن بوم و بر ایران، صفویان آمده بودند تا هویت تاریخی این مرز و بوم را بازتولید کنند. آنها باید در دو ساحت تلاش می‌کردند؛ یکی ساحت معرفتی که مذهب شیعه اثنی عشری را به رسمیت شناختند و دوم، در ساحت سرزمینی که باید در سه جبهه می‌جنگیدند؛ با عثمانیان در غرب، با ازبکان در شرق و با پرتغالیان در جنوب که استعمارگران فزون‌خواهی بودند که در سال 1507 میلادی بر خلیج همیشه فارس مسلط شدند.

او با بیان اینکه شاه عباس صفوی در سال 1006 هجری قمری پایتخت را اصفهان برگزید، اضافه کرد: چون اصفهان همواره تسهیل‌گر وظایف ایران‌بانی ایرانیان است. از اینجا بود که می‌توانست اهداف هویتی خود را چه در حیطه معرفتی و چه در حیطه سرزمینی به خوبی انجام دهد.

به گفته معاون شهردار اصفهان، شاه عباس از کاخ عالی‌قاپو که نماد صلابت و اقتدار صفوی بود دستور اخراج پرتغالی‌ها را صادر کرد. در سال 1610 میلادی به اله‌وردی خان فرمانروای پرافتخار گرجی دستور داد تا بحرین را فتح کند و پس از مرگ او، امام قلی خان فرزند برومندش، گمبرون و هرمز را از دست پرتغالی‌ها درآورد و پس از صد سال استیلای پرتغالی‌ها خلیج‌فارس از یوغ استعمارگران پرتغالی خارج شد و این‌گونه سه ضلع هویت سرزمینی ایران اهراز گردید و دولت ملی صفویه چهره گشود.

در ادامه، روزبه نعمت‌اللهی با اجرای قطعه خلیج‌فارس این پازل را تکمیل کرد و و این ابیات حُسن ختامی شد بر اختتامیه هفته فرهنگی اصفهان: «آبی قلب تو خلیج فارس و هرمز/ شانه به شانه‌ات سلسله کوه البرز/ وسعت نام تو وسعت نام خورشید/ جلوه خاک تو قرمز و سبز و سپید/ این نه منم من، نه من منم من/ ذره خاک وطنم من.»

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.3.0
    V5.7.3.0