Sunday, July 12, 2020
  • time : 15:17:35
  • Date : Mon Oct 14, 2019
  • news code : 2898
مهمترین حق كودك برقراری رابطه با والدین است
تربیت کودکان بسیار ظریف و مهم بوده لذا مهمترین حق کودک برقراری رابطه با والدین است، این رابطه از طریق بازی های مشترک بین مادر با کودک ایجاد می شود.

سه دهه از پیمان نامه حقوق کودک می گذرد. این پیمان نامه در مجمع سازمان ملل به تصویب رسید و مجلس ایران در تاریخ 11 اسفند 1372 به این پیمان نامه ملحق شد. این پیمان نامه 54 ماده ای حقوقی را برای کودکان تعریف می کند و کشورها را ملزم به رعایت آن کرده است. در هفته ملی کودک نشستی با حضور اساتید دانشگاه با عنوان "بررسی رویکرد تربیتی متناسب با حقوق کودکان" ویژه مربیان، والدین و فعالان کودک در سالن اجتماعات باغ غدیر برگزار شد.

دکتر کلانتری از اساتید مطرح روانشناسی با اشاره به اینکه نگاه منفعت گرایانه با نگاه کرامت مدار و عزت مدار به انسان متفاوت است گفت: در مکتب های جدید روانشناسی مصلحت کودک در نظرگرفته می شود لذا در تربیت کودکان دخالت های اطرافیان و عدم هماهنگی رفتار پدر و مادر از آسیب های تربیتی کودکان امروز است.

وی افزود: با توجه به تغییر سبک زندگی امروز، مادران شاغل زمان مطلوبی را با کودکان نمی گذراند. این عدم وقت گذاشتن کافی والدین با فرزندان حقوق کودکان را تضییع خواهد کرد.

 

تشویق و تنبیه کودک سه ساله معنا ندارد

این استاد دانشگاه با بیان اینکه تا قبل از سه سالگی فقط باید از کودک مراقبت کرد و تشویق و تنبیه معنایی ندارد ادامه داد: کودکان مانند گل هستند، اگر والدین با آگاهی و دانایی توانستند از این گل مراقبت کنند و آن را رشد دهند توانسته اند حقوق کودکان را پاس بدارند اما اگر با دخالت های نابجا و تشویق و تنبیه های نامناسب مانع رشد کودک شوند حقوق کودکان را پایمال کرده اند.

وی با اشاره به اینکه تشویق به عنوان محرک رفتار پسندیده در نظر گرفته می شود و پس از آن رفتار تثبیت می شود خاطرنشان کرد: والدین باید در مسیر استقلال و خودشکوفایی کودکان گام بردارند. انسان موجودی بین خوف و رجا است و نمی توان تنها به تشویق بسنده کرد بلکه تنبیه به موقع و مناسب می تواند باعث کاهش رفتار نامطلوب شود.

کلانتری با بیان اینکه تنبیه بدنی کودک به هیچ عنوان جایز نیست تصریح کرد: تنبیه بدنی شاید در همان لحظه جواب دهد اما هزاران گرفتاری برای کودک ایجاد می کند. موثرترین تنبیه توسط والدین نادیده گرفتن و بی توجهی به رفتار نامطلوب کودک است. کودک وقتی توجه والدین به ویژه مادر را از دست دهد متوجه رفتار اشتباه خود خواهد شد.

وی افزود: در روند رشد و تربیت فرزندان به فریاد کشیدن و جروبحث نیاز نیست بلکه می توان با سکوت به فرزندان نشان داد که رفتارشان صحیح نبوده که در این راه ثبات و هماهنگی رفتار پدر و مادر مهم است. در روانشناسی مثبت گرا وقتی رفتار مثبت در کودک شکل می گیرد که رفتار منفی کودک نادیده گرفته شود تا رفتار مثبت کودک تقویت شود.

 

تربیت کودک با آموزش والدین همراه است

کلانتری با بیان اینکه تربیت کودک با آموزش والدین همراه است گفت: باید برای کودک قوانینی در نظر گرفته شود و مدام در این باره با کودک صحبت شود و وقتی کودک از قوانین سرباز زد با بی اعتنایی او را متوجه عمل اشتباهش کرد.

وی با اشاره به اینکه هیچ گاه در تنبیه کودک نباید نیازهای فیزیولوژیک او مانند خوردن، آشامیدن، خوابیدن را هدف قرارداد تاکید کرد: در قران کریم هم بارها به بشارت و انذار انسان اشاره شده است. هر کودکی متناسب با تفاوت های فردی به روشی پاسخ می دهد. تشویق در برخی از کودکان جواب می دهد و در برخی دیگر از کودکان باید با محرومیت های نسبی به عنوان تنبیه او را به طرف رفتار مطلوب سوق داد.  

این استاد دانشگاه  با اشاره به اینکه تربیت حق کودک است اظهار می کند: تربیت کودکان بسیار ظریف و مهم بوده مهمترین حق کودک برقراری رابطه با والدین است. این رابطه از طریق بازی های مشترک بین مادر با کودک ایجاد می شود.

کلانتری با اشاره به اینکه کودکان باید حق شنیده شدن، دیده شدن و رابطه صادقانه و سالم با والدین را داشته باشند تاکید کرد: زمانی که در لندن دانشجو بودم استادم می گفت هیچ گاه به کودکان دروغ نگویید. پدر و مادر حق ندارند برای دادن یک لقمه غذای بیشتر به بچه دروغ بگویند و او را درگیر بازی کنند تا به هدفشان برسند.

وی با اشاره به هرم مازلو گفت: تا زمانی که نیازهای بیولوژیک و امنیت کودکان رفع نشود نمی توان از حقوق کودکان صحبت کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه امیدواریم موضوع ارتباط بین روانشناسی و حقوق از شهر اصفهان به کشور معرفی شود گفت: دکتر علی شریعتی در کتاب پدر، مادر ما متهمیم از حقوق کودکان گفت و این کتاب باید توسط والدین خوانده شود.

وی افزود: حق کودکان دریافت محبت از والدین شان است. کودکان باید در محیط خانواده شاهد مهربانی بین پدر و مادرشان باشند.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.3.0
    V5.7.3.0