Wednesday, February 19, 2020
  • time : 12:7:14
  • Date : 12/11/2019
  • news code : 4001
رویداد همخوان؛ فرصتی برای دیده شدن نوجوانان
برنامه "همخوان"، 21 آذرماه به منظورآشنایی نوجوانان با کتاب خوب در دفتر تخصصی نوجوان برگزار می شود.

مدیر دفتر تخصصی نوجوان گفت: برنامه "همخوان" برای آشنایی نوجوانان با کتاب خوب از سوی دفتر تخصصی نوجوان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برنامه ریزی شده که 21 آذرماه از ساعت 15:30 در خانه نوجوان برگزار می شود.

اسماسادات نکویی اظهار داشت: قرار است رویداد همخوان هر فصل برگزار شود که در فصل اول "خودم و اجتماع" و فصل دوم "خودم و خانواده" بررسی می شود.

وی با بیان اینکه در این رویداد 5 کتاب بررسی می شود، افزود: کتاب های اتاق، موو، مربای شیرین، بابالنگ دراز و زمانی که یک اثر هنری بودم که قبلا توسط نوجوانان خوانده شده توسط 5 نفر از خود آن ها که مورد داوری قرار گرفته اند در 10 دقیقه ارائه می شود.

مدیر دفتر تخصصی نوجوان با بیان اینکه نوجوانان دوست دارند دیده شوند و همخوان این فرصت را برای آن ها فراهم می کند، گفت: این نوجوانان تمام تمرین های خود را در خانه نوجوان انجام دادند و مربیان روی فن بیان و نحوه ارائه آنها تمرکز کردند تا با تم های مختلف سخنرانی این کتاب ها را ارائه کنند.

وی در پایان تصریح کرد: در همخوان فصل پاییز 5 کتاب برای زمستان اعلام می شود تا نوجوانان فرصت مطالعه آن را داشته باشند و در زمان مقرر ارائه دهند.

 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.5.5.0
    V5.5.5.0