Sunday, July 12, 2020
  • time : 14:22:58
  • Date : Tue Oct 15, 2019
  • news code : 2875
آشنایی با "سامانه های حمل و نقل فضایی" در نشست باشگاه نجوم اصفهان
196 اُمین نشست باشگاه نجوم اصفهان با محوریت "سامانه های حمل و نقل فضایی"، 24 مهرماه در کتابخانه مرکزی برگزار می شود.

مرکز نجوم ادیب وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در 196 اُمین نشست باشگاه نجوم اصفهان  به بررسی "سامانه های حمل و نقل فضایی" می پردازد.

این برنامه با حضور "حمید مقدس پور" کارشناس ارشد مهندسی هوا فضا، روز چهارشنبه  24 مهرماه از ساعت 17 تا 19 در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار می شود.

گفتنی است؛ علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های مرکز آموزش نجوم ادیب می توانند با  شماره 36683535 تماس حاصل کنند.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.3.0
    V5.7.3.0