Sunday, July 12, 2020
  • time : 14:22:5
  • Date : Tue Oct 15, 2019
  • news code : 2874
طوفان فكری در مادران با كارگاه "خلاقیت و ایده پردازی"
کارگاه خلاقیت و ایده پردازی "مادران هشت بهشت"، چهارشنبه های هر هفته در بانوسرای آفتاب برگزار می شود.

خلاق بودن برای خیلی ها رویا و آرزوست و فکر می کنند بقیه مادرزاد خلاق بوده اند و خودشان نمیتوانند خلاقیت و ایده پردازی داشته باشند اما اصلا و ابدا اینطور نیست؛ همه آدم ها زمانی که به دنیا می آیند از نظر استعدادی شبیه هم هستند و این شرایط محیطی و خانوادگی و در کل اجتماعی هستند که باعث تقویت و یا دیده شدن یک استعداد و تضعیف استعداد دیگری می شود.

مدیر دفتر تخصصی بانوان آفتاب در این رابطه گفت: مرکز بانوان آفتاب وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تاکنون به منظور شکستن قالب های ذهنی مادران، جلسات و کارگاه های متعددی را برگزار کرده است.

لیلا لندی افزود: اخیرا سبک فکری افراد عوض شده و بین اعضای خانواده و در محیط خانه در اصفهان گفتگو شکل نمی‌گیرد همچنین در دورهمی ها همه درگیر فضای مجازی هستند.

وی با بیان اینکه مادران برای گذر از این وضعیت باید به سمت تفکر خلاق بروند، بیان کرد: مادران مدیران خانه  هستند لذا برای افزایش نشاط اجتماعی خانواده باید توانمندی هایشان را بشناسند و در خودشان طوفان فکری ایجاد کنند.

مدیر دفتر تخصصی بانوان آفتاب تصریح کرد: کارگاه خلاقیت و ایده پردازی "مادران هشت بهشت" با تدریس داریوش ذوالفقاری راد کارشناس ارشد برنامه ریزی، چهارشنبه های هر هفته در مهرماه از ساعت 9 تا 11 صبح در محل بانوسرای آفتاب برگزار می شود.

لندی با بیان اینکه این کارگاه چهار جلسه است، گفت: کارگاه اول به ضرورت ها و فوایده ایده پردازی و تفکر خلاق، کارگاه دوم به آشنایی با تکنیک های ایده پردازی و کارگاه سوم و چهارم به نقش ایده پردازی در ایجاد خانه و خانواده و محیط کار خلاق می پردازد.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.3.0
    V5.7.3.0