Sunday, July 12, 2020
  • time : 14:19:48
  • Date : Tue Oct 15, 2019
  • news code : 2873
آموزش اقتصاد رسانه به روزنامه نگاران
کارگاه "کسب و کار در رسانه با تاکید بر مطبوعات"، 24 مهرماه با حضور رضا ابراهیم زاده در مجتمع مطبوعاتی برگزار می شود.

اقتصاد رسانه تعیین می کند که گردانندگان رسانه‌ها با بهره‌گیری از منابع موجود، چگونه خواسته‌ها و نیازهای اطلاعاتی و سرگرم کننده مخاطبان را برآورده ‌کنند لذا این علم عوامل مؤثر در تولید خدمات و کالاهای رسانه‌ای و تخصیص این تولیدات را برای مصرف بررسی می‌کند.

مدیر دفتر تخصصی رسانه در این رابطه گفت: وضعیت و کمبود کاغذ باعث ایجاد مشکلات برای نشریات مکتوب شده و بعضا به تعطیلی آنها منجر شده است.

فاطمه شفیعی با بیان اینکه رسانه های چاپی در حال حاضر دچار بحران هستند، اظهار کرد: رسانه های چاپی باید به سمت کسب درآمد بروند تا این بحران و همچنین تاثیر فضای مجازی جبران شود.

وی ادامه داد: کارگاه "کسب و کار در رسانه با تاکید بر مطبوعات" در همین راستا از سوی فرهنگسرای رسانه وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان روز چهارشنبه  24 مهرماه از ساعت 16 تا 18 با حضور "رضا ابراهیم زاده" عضو هیات علمی دانشگاه در سالن اجتماعات مجتمع مطبوعاتی برگزار می شود.

وی افزود: شرکت کنندگان در این کارگاه با روش های درآمدزایی در قسمت بازاریابی و آگهی روزنامه ها آشنا شده و مهارت های لازم را در این خصوص توسط مدرس کارگاه آموزش می بینند.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.3.0
    V5.7.3.0